Skapa konto

Läs igenom avtalet och godkänn

Användarvillkor för Jönköpings kommun Visingsötrafikens Mina sidor

Du måste enligt lag ha fyllt 18 år för att handla elektroniskt via Internet. Denna lag gäller även för köp av laddning av Visingsötrafikens resekort via Internet.

Användning av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar för dig, såsom namn, telefonnummer, e-postadress och nummer på resekort används i följande syfte:

  1. För att kunna bekräfta ditt köp och genomföra försäljningen av laddning av ditt registrerade resekort till dig via denna webbplats.
  2. För att på ditt uppdrag, vid kontakt med hamnkontoret i Gränna, flytta över återstoden av det giltiga värdet till ett ersättningskort när du har spärrat ditt resekort.
  3. För att hamnkontoret i Gränna ska kunna utföra kontroller när du gör gällande spärr av resekort och överflyttning av återstående värde till ett ersättningskort.
  4. För att hamnkontoret i Gränna på ditt uppdrag ska kunna delge dig information om saldo och tidigare transaktioner som påverkar värdet eller omfattningen av en biljett.

Säkerhet kring personuppgifter

Jönköpings kommun, Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med din registrering som användare på Jönköpings kommun Visingsötrafikens Mina sidor.

Jönköpings kommun, Tekniska nämnden upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas under den tid du har ett aktivt konto på Jönköpings kommun Visingsötrafikens Mina sidor så att vi kan uppfylla våra åtaganden till dig.

Information om registrerade personuppgifter

Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Jönköpings kommun, Tekniska nämnden, 551 89 Jönköping.

Missbruk

Du som kund är själv ansvarig för att användarnamnet och lösenordet hålls hemligt. Detta är viktigt eftersom du som kund blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av användarnamnet och/eller lösenordet. Detta gäller alltså även om det är någon obehörig som har använt användarnamn och lösenordet. Det är upp till kunden att kontrollera att all personlig information som lagts in vid skapandet av ett konto är korrekt.

Tjänsten Jönköpings kommun, Visingsötrafikens Mina sidor erbjuder personligt anpassade tjänster och användaren ska endast registrera och administrera egna resekort eller andra resekort med innehavarens medgivande.

Jönköpings kommun, Tekniska nämnden kan komma att blockera person från vidare användning av denna tjänst om tjänsten missbrukas.

Avbryt Godkänn